Företaget

Götene Specialinredningar AB omsätter ca 20 milj. kr om året med 17 anställda.

Miljö Sveriges Arkitekter utförd av Arkitekt SIR/MSA Solweig Sörman, Solweig Sörman Arkitektkontor AB

Snickeriet har funnits sedan 60-talet. 1986 ombildades bolaget och fick då sitt nuvarande namn. Affärsidén var då att producera butiksinredning, framför allt till apotek.

Företaget har sedan dess fortsatt  att vara en stark partner på apoteksinredning. Sedan mitten av 90-talet har företaget tillverkat kontorsmöbler oftast i projekt, specialdesignade av arkitekt eller formgivare. Till det hör receptionsdiskar och övrig tillhörande inredning i alla tänkbara material.